Potřebujete pomoci se strojem Automator? Požádejte o pomoc

ZNAČENÍ NEROVNÝCH POVRCHŮ: JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ

<>

Značení laserem na nerovné povrchy je nutné vyřešit v případech, kdy značený objekt je různě tvarovaný a popis probíhá přes tyto nerovnosti. Různé vzdálenosti značeného povrchu od zaostřovací čočky laseru představují rozdíl v ohniskové vzdálenosti. Tato vzdálenost má přímý vliv na výsledné značení – kontrast, kvalitu, ostrost. Pokud je ohnisková vzdálenost v příliš velkém rozmezí, je nutné laserovou hlavu přiblížit či oddálit od povrchu značení. To je možné pomocí výškově nastavitelné osy Z. Jinou možností, v případě zakřivení povrchu, je použití rotační osy Theta pro otočení dílu kolem své osy.

Při použití laserů od Automator Marking System můžete bez obav značit i díly s nerovností až do 15 mm! 

Lasery od Automator Marking Systems označí všechny nerovné povrchy a to až do rozdílu 15 mm bez nutnosti vybavení laseru dalším příslušenstvím. Samozřejmě je možné přizpůsobit a vybavit laser dle potřeby dalšími přídavnými zařízeními jako jsou osy X, Y nebo Z (vertikální) či Theta (rotační pro značení po obvodu). 

Řešení pro nesmazatelné značení a gravírování: přehled LASERŮ AUTOMATOR nebo rovnou požádejte o konzultaci.