Potřebujete pomoci se strojem Automator? Požádejte o pomoc

ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNAČENÍ V LETECTVÍ

<>

Proč je potřeba průmyslového značení v letectví?

Pro všechna průmyslová odvětví, zejména pro automobilový průmysl, je nutná záruka sledovatelnosti, kontroly a kvality. Pro evropské a americké předpisy musí být všechny komponenty označeny, aby bylo možné jednotných a trvalých značení. To umožňuje sledovat součástku od okamžiku její výroby do konečného místa použití – včetně dokumentace o záruce a kvalitě. Stejně jako v jiných průmyslových odvětvích (jako je lékařský nebo automobilový průmysl), tak právě i v letectví a avionice, musí být všechny díly označené, aniž by došlo k poškození nebo změně vlastností materiálu nebo jeho odolnosti. Značení musí být provedeno způsobem, který nemá vliv na konstrukci a strukturu materiálu ze kterého byl díl vyrobený.

Jak tedy můžeme označit komponenty používané pro výrobu v letectví?

Lasery, mikroúderové stroje, stroje pro mechanickou ražbu, odvalovací stroje, rycí systémy a stroje pro horkou ražbu jsou nejčastěji používanými technologiemi pro trvalé značení k identifikaci a sledování miliónů automobilů, nákladních vozidel, motocyklů nebo jiných součástí vozidla vyrobených každý rok, a umožňují kódovat a zaznamenávat informace, jako je sériové číslo, číslo součástky, číslo šarže, výrobní kodifikace a firemní loga pro každý díl.

Automator navrhuje, vyrábí a prodává zařízení pro průmyslové značení po celém světě … a byl od roku 1940. Je to jediná mezinárodní společnost, která poskytuje všechny technologie značení pro všechny průmyslové procesy. Speciální aplikace pro letecký a kosmický průmysl byly vyvinuty speciálně proto, aby výrobcům poskytly dokonalou tachnologii při označování, identifikaci, sledování a samozřejmě zárukách komponentů pro průmyslový segment Avionic a Aerospace a pomáhaly tak plnit všechny avionické agentury a mezinárodní předpisy.

Automat pomáhá poskytovat řešení pro: 

 • zachování struktury materiálů součástek a dílů
 • značení na všechny druhy povrchů, jako jsou ploché, válcové nebo kulaté
 • integrace nebo samostatné návrhy systémů
 • alfanumerické, datamatrixové a QR kódy, loga • malé nebo mikro značení
 • značek proti padělání

Pro sledování a čtení kódů součástek (ve více formátech kódu a průmyslových standardech) Automator poskytuje širokou škálu produktů pro značení částí / materiálů v leteckém průmyslu:

 • 6 modelů mikroúderových strojů (v závislosti na velikosti pole značení, typu materiálu a provozu)
 • 11 různých laserových systémů pro gravírování a značení 
 • 2 rycí systémy 
 • 9 strojů pro značení ražbou 
 • 8 odvalovacích strojů pro značení kulatých nebo válcových dílů 
 • doplňková zařízení, příslušenství a přídavné periferie pro dosažení maximální flexibility jednotlivých strojů
 • komplexní řešení podle požadavků zákazníka ve spolupráci s konstrukčními kancelářemi v jednotlivých zemích

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ TEĎ!

 

Naše síť společnosti

Díky společnosti Automator International může zákazník počítat se 14 přímými pobočkami po celém světě a velmi rozsáhlou sítí certifikovaných distributorů, kteří mohou poskytovat vysoce kvalitní prodej a poprodejní podporu. V 80 leté historii Automatoru jsme hrdí na to, že jsme instalovali více než 120 000 strojů pracujících každý den na více než 15 000 místech zákazníků.