Automator
Ochrana voči falšovaniu

Ochrana voči falšovaniu

Značenie výrobkov je najlepším spôsobom ako zvýšiť sledovateľnosť daného produktu na jeho ceste z výroby, cez logistické procesy a umiestnenie na trhu až po dodanie ku konečnému spotrebiteľovi. Zároveň pomáha ochrániť výrobok pred pokusmi falšovateľov. Falšovanie je totiž prastarý fenomén, ale v súčasnej dobe sa z nej opäť stáva závažný problém porušujúci pravidlá konkurenčného prostredia a legálne obchodovanie. 

Táto situácia s neklesajúcim počtom falzifikátov zachytených na voľnom trhu, podporovaná modernými spôsobmi obchodovania na internete, podporila vznik vládnych nariadení a smerníc s medzinárodnou platnosťou namierenými pro aktivitám falšovateľov. 
 

 

NAPíšTE NáM

VYPLňTE PáR úDAJOV A POšLITE NáM SVOJU SPRáVU