Automator

Technológie

 

LASER

ŽIADNE OBMEDZENIA! OZNAČÍTE ČOKOĽVEK

Laserové značenie je pomyselným vrcholom čo do kvality a možností, ktoré je možné ponúknuť a využiť. Zameriavame sa predovšetkým na oblasť priemyselného značenia (Datamatrix, QR kódy a ďalšie), sledovateľnosť označených produktov, ale tiež na estetické značenie, které výrobok zlepšuje, zdokonaľuje. I v prípade, keď má značenie len informativnu funkciu, je práve tým prvým, čo užívateľ vidí. 

Prednosti laserového značenia: trvácnosť popisu, ochrana proti zneužitiu a vytvorenie dojmu v užívateľovi. 

To je vskutku dosť výhod ... ale čo náklady?

Automator, ktorý vždy vyvíjal a vyrábal vlastné technológie pre značenie, už predstavil vlastnú koncepciu YVO4 technológie o vlnovej dĺžke @ 1060; veľmi výkonné, ale zároveň veľmi efektívne a-Wave - Tech™ s automatickou úpravou frekvencie: v praxi to znamená, že s týmto laserom označíte plasty rovnako ako s 10W laserom a eloxované kovy ako s laserom o výkone 20W.

Medzi stále produkty patrí YVO4 @1064 laser , CO2 lasery, Green a UV laser.  

K laserom pristupujeme z hľadiska ich praktického použitia:

 • lasery v triede 1 (plná ochrana pred laserovým žiarením)
 • lasery pro integráciu (trieda 4)
 • prenosné lasery
DETAILY

 

MIKROBOD

ZJEDNODUŠTE SI ZNAČENIE

Mikrobodová technológia Automatoru dosiahla na vrchol v schopnostiach a intuitívnej obsluhe. Revolučný univerzálny kontrolér AC500 môžete ľubovoľne kombinovať so značiacimi hlavami zo širokého výberu. Dodávaný patentovaný software (na báze Linuxu) je vyladený na základe 20.ročných skúseností - reflektuje aktuálne potreby značenia. Prostredníctvom 7`` dotykovej obrazovky na kontroléri môžete vytvoriť akýkoľvek projekt obsahujúci prvky ako sú: sériové čísla, kódy smien, 2D kódy a ďalších viac ako 300 funkcií. Riadiaca jednotka AC500 je štandardne vybavená rozhraním: ethernetovým (RJ45) , sériovým (RS232) a I/O obvodmi. Podporuje bežné sieťové komunikačné protokoly: EthernetNET/IP (Ethernet Industrial Protocol), Profinet a ďalšie.

S piatimi typmi mikrobodových hláv a podporou 3 značiacich režimov poskytuje Automator riešenie pre všetky požiadavky na značenie na akomkoľvek materiáli.

Mikrobodové zostavy:

 • stojanový značiaci systém
 • integrovateľný značiaci systém
 • ručný-prenosný značiaci systém

DETAILY

 

ÚDEROVÉ STROJE

CENOVO NAJVÝHODNEJŠIE ZNAČIACE SYSTÉMY

Úderové stroje prvou a najstaršou technológiou, zároveň však ponúka najrýchlejšie a cenovo najvýhodnejšie značenie. Napriek dynamickému rozvoju laserových značiacich systémov, Automator nikdy od roku 1948 neopustil výrobu týchto mechanických strojov.

Úderové stroje sú ideálne pre značenie textov na rovný povrch rôznych materiálov, sú taktiež vhodné pre nitovanie, ohraňovanie, lisovanie, dierovanie.

Jednoduchým stláčaním a uvoľňovaním pružiny - nastavením úderu - je možné dosiahnuť identické značenie  (hĺbku ražby) i na nesúrodých dielcoch s veľkými toleranciami.

Podľa osadenia stroja a spôsobu jeho ovládania rozlišujeme základné typy:

 • manuálne stroje
 • pneumatické stroje
 • pneumatické jednotky 

DETAILY

 

ODVAĽOVACÍ STROJ

 

Pre identifikáciu kruhových a cylindrických predmetov, tyčí a rúr s rôznymi prierezmi môžete použiť značiacu technológiu odvaľovaním. Značenie se zrealizuje otlačením značiacej hlavy proti pohybu materiálu, ktorý je vyvolaný elektromotoricky, alebo manuálne. Značiť môžete napríklad príruby, hasiace prístroje, ozubené kolesá, nástroje a náradie...

Pre jednoduchosť pri výbere vhodného typu, klasifikujeme odvaľovacie stroje podľa priemeru materiálu, ktorý dokážu označiť:

 • stroje pre značenie dielov s malými priemermi
 • stroje pre značenie dielov so strednými priemermi
 • stroje pre značenie dielov s veľkými priemermi
 • stroje pre integráciu (do výrobnej linky, alebo jednoúčelového značiaceho zariadenia)
 • stroje pre kontinuálne značenie (pozdĺžne značenie tyčí a rúr)

DETAILY

 

VYŠKRABÁVACÍ STROJ

KVALITNE A BEZ HLUKU

Kvalitné značenie: spojitý vzhľad stopy rytiny v materiáli, veľmi tichá prevádzka a robustné prevedenie vhodné i do náročných prevádzok - to sú výhody, které ponúka metóda značenia vyškrabávaním.

Prvotným požiadavkom je dosiahnutie rýchleho a hlbokého značenia a nízkej hlučnosti stroja. Tieto charakteristiky sú žiadúce napríklad v automobilovom priemysle pre značenie VIN kódov a podobne. Vyškrabávací systém ASM, ktorý vyvinul Automator vo vlastnej réžii sa vyznačuje vyrovnaným pomerom cena / výkon a zároveň vysokou efektivitou.

Zariadenie ASM používa špeciálny značiacu ihlu s diamantovým hrotom, ktorý sa "zapichne" do materiálu a ako gravírka v ňom vytvorí hlbokú a trvalú stopu. Popisuje rôzne materiály: od plastov až po veľmi tvrdé kovy.

DETAILY

 

LISY

Už od roku 1960 Automator vyrába manuálne i pneumatické lisy vhodné pro značenie, lisovánie, nýtovánie, ohýbánie a dierovanie.  

Odolné, robustné stroje sú vhodné pro všetky typy prevádzok.    

Základné rozdelenie:

 • mauálne lisy
 • pneumatické lisy 

DETAILS

 

TEPELNÁ RAŽBA

Efektné značenie do kože, dreva, plastov, kartónu, gumy a ďalších materiálov. 

Ražba cez pásku pre značenie vo farbe, alebo bez pásky pro reliéfne značenie do materiálu (sleporažba). Stroje sú ovládané manuálne, alebo pneumaticky. Tepelne značiaca jednotka je vhodná pre integráciu do výrobnej linky, alebo jednoúčelového značiaceho zariadenia.

Široký výber príslušenstva, výroba špeciálnych razidiel s logom, alebo číslovacia hlava upravená pro tepelnú ražbu. 

DETAILS

 

ELEKTROCHEMICKÉ ZNAČENIE

VYSOKO-KONTRASTNÉ ZNAČENIE KOVOV

Značenie je vizuálne podobné výsledkom laserového značenia, ale za zlomok nákladov za laser. Tento spôsob značenia je použiteľný pre elektricky vodivé materiály - kovy a ich zliatiny. Nastavením času pôsobenia elektrochemickej reakcie  a voľbou typu elektrického prúdu je možné dosiahnuť požadovaný kontrast značenia na vybranom materiáli. Samotné značenie je dôsledkom procesu galvanickej elektrolýzy - v mieste dotyku značiacej hlavy s povrchem materiálu. 

Ideálne pre značenie vo veľkých sériách s nemenným popisom. Zariadenie je možné zabudovat do výrobnej linky, alebo integrovať do jednoúčelového značiaceho zariadenia.

DETAILS

 

RUČNÉ NÁSTROJE

Ručné nástroje a náradie pre mechanické značenie, do rôznych materiálov, za priaznivú cenu. Ideálne pre značenie v malých sériách (kontrolné značenie, požiadavka zákazníka) a pod. 

DETAILS
 

NAPíšTE NáM

VYPLňTE PáR úDAJOV A POšLITE NáM SVOJU SPRáVU