Automator

Superior

Laserové pracovisko SUPERIOR je ideálnym riešením pre značenie veľlkého počtu kusov veľlkých rozmerov. Vďaka možnostiam, ktoré sú štandardne vo výbave tohto modelu a vďaka ďalším možným opciám predstavuje SUPERIOR tú správnu voľbu pre veľlké množstvo aplikácií. Poskytuje komfort a spoľahlivosť pri značení Vašich výrobkov a dielov.

Základná charakteristika modelu SUPERIOR

  • vhodný pre zabudovanie YVO4 i CO2 laseru

  • vertikálna os Z má rozsah 400 mm a umožňuje značiť rôzne veľké diely

  • pohyb pozdĺž osí X a Y v rozsahu 300 mm umožňuje značiť objekty na paletách s rôznym počtom riadkov / stĺpcov

  • otočný stôl je možné dodať s 2 alebo 4 pozíciami, priemer 800 mm

  • rotačná os (Theta) je vhodná pre značenie valcových dielov

  • zakladací priestor má rozmery 800 x 800 mm

  • komfortnejšiu obsluhu poskytuje ergonomická konzola s výsuvným ramenom, obrazovkou a ďalším príslušenstvom k PC

  • rozvodná skriňa laseru je ľahko prístupná zo zadnej strany laseru

  • jednoduchá a rýchla údržba

  • zariadenie pracuje v triede bezpečnosti 1

Prehľad dostupných zdrojov a výkonov: 

YVO4: 5W - 10W - 20W - 30W

CO2: 10W - 25W - 50W - 100W

aWaveTM, Green, UV, Intra

VIDEOGALéRIA

TECHNICKé úDAJE

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Superior

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

STIAHNUť

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Superior

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

PODOBNé PRODUKTY

VIS

VIS

YVO4 laserový zdroj, dizajn "all in one"

nanoVIS

nanoVIS

novinka v oblasti technológie: aWave® ...

Fybra 22-33-54W

Fybra 22-33-54W

Pulzný vláknový laser pre náročné značenie