Automator

Riadkové nosiče razníkov

Štandardné nosiče razníkov majú 1, 2 alebo 3 riadky pre rôzny počet razníkov. Počet razníkov v riadku záleží na veľkosti znaku. Nosiče sú vyrobené s maximálnou presnosťou pre absolútne perfektné výsledky značenia. Určené pre ražbu, tepelnú ražbu a značenie odvalením. 

TECHNICKé úDAJE

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Riadkové nosiče razníkov

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

STIAHNUť

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Riadkové nosiče razníkov

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

PODOBNé PRODUKTY

MB15

MB15

Ručný úderový stroj, max. sila 500 kg

MB20

MB20

Ručný úderový stroj, max. sila 3000 kg

MB32

MB32

Ručný úderový stroj, max. sila 6500 kg

MB21

MB21

Pneumatický úderový stroj, max. sila 3500 kg

MB35

MB35

Pneumatický úderový stroj, max. sila 7500 kg

MB19VPN

MB19VPN

Pneumatická raziaca jednotka, max. sila 600 kg

MB21VP

MB21VP

Pneumatická jednotka, max. sila 3500 Kg

MB35VP

MB35VP

Pneumatická jednotka, max. sila 7500 Kg

Mechanism MB15/19

Mechanism MB15/19

Úderový mechanizmus, max. sila 500 kg

Mechanism MB20/21

Mechanism MB20/21

Úderový mechanizmus, max. sila 3000 kg

Mechanism MB32/35

Mechanism MB32/35

Úderový mechanizmus, max. sila 6500 kg