Automator
O nás

O nás

OUR HISTORY

Z histórie spoločnosti Automator International

Firma Automator bola založená v roku 1948 človekom menom Maurizio Barcilon a od tej doby už viac ako 65 rokov sa s veľkým zanietením a profesionálnym prístupom venuje výrobe strojov a zariadení pre trvalé priemyselné značenie.  

Základnou myšlienkou zakladeteľa firmy bolo, že skôr či neskôr si každý výrobca uvedomí dôležitosť a význam značenia na ním vyrábanom produkte a tak sa zaradí medzi klientov Automator.  

Dôvodom pre značenie býva často legislatíva alebo rôzne nariadenia a smernice, ale azda častejšie sa objavujú estetické dôvody, praktické dôvody (sledovateľnosť), propagácia či informačné dôvody.  

 

V roku 1979 sa vedenia spoločnosti ujal syn zakladateľa, Jaime Barcilon, ktorému se darí pokračovať v duchu pôvodnej myšlienky: vývoj, dizajn, výroba a predaj strojov a systémov pre značenie, ražbu, popis či zdobenie ľubovoľného produktu z najrôznejších materiálov.  


Značenie predstavuje strategický prvok firemného marketingu, tvorí súčasť výrobku a významne sa podieľa na propagácii značky alebo mena výrobcu. Značenie na výrobok (z ľubovoľného dôvodu) je prejavom pozornosti, ktorú výrobca venuje samotnému výrobku, ale taktiež užívateľovi (zákazníkovi) a v konečnom dôsledku vlastnej firme. 

 

O firme Automator s.r.o.

 

Dňa 29.10.2013 bola spoločnost CEMark s.r.o. premenovaná na Automator, s.r.o. a vstúpila tak do novej éry svojej činnosti. S novým názvom sme sa stali súčasťou nadnárodnej skupiny zastrešovanej spoločnosťou Automator International s.r.l. so sídlom v talianskom Miláne. Slovenská pobočka Automator bola založená v roku 2006 a odvtedy úspešne pôsobí na slovenskom trhu, kde si vybudovala silnú pozíciu v rámci konkurenčných firiem a získala priazeň a dôveru mnohých zákazníkov. 

 

OUR LOGO

 

ZÁRUKA KVALITY

Pre zaistenie kvalitných podporných služieb sme pre svojich klientov zostavili špeciálny zákaznícky program. Cieľom spoločnosti je stať sa zákazníkom partnerom pri uskutočňovaní ich potrieb a cieľov. V praxi to znamená zaistiť nielen absolútnu spoľahlivosť a serióznosť v jednaní, ale aj rýchle dodávky technológií, najvyššiu možnú kvalitu a rozumné ceny. To znamená tiež zaistiť komplexnosť ponuky, konzultačné a poradenské služby, pružnosť všetkých foriem podpory vrátane priebežného rozširovania ponuky v súlade s technologickým pokrokom, ktoré vedú ku spokojnosti zákazníka. Naša spoločnosť svojim zákazníkom a partnerom ponúka:

  • Komplexnosť ponuky - táto prvá, predpredajná etapa je veľmi dôležitá pre neskoršie uspokojenie zákazníka. Na základe dôkladného preskúmania jeho potrieb a možností je mu ponúknuté optimálne riešenie z pohľadu požadovanej kvality, množstva a výrobného taktu výroby a v neposlednom rade aj z pohľadu vstupných nákladov.
  • Záručný servis - na všetky dodávané značiace systémy poskytuje Automator záruku v súlade so zákonom.
  • Rozšířený záručný servis - aj napriek tomu, že sú ponúkané systémy extrémne spoľahlivé, ponúkame nadštandardnú starostlivosť formou expresných zásahov pri závade, prípadne predĺženie záručnej lehoty.
  • Preventívnu údržbu - ponúkame možnosť preventívnych servisných prehliadok a kontrol. Preventívna prehliadka je základom k predchádzaniu možných väčších závad napr. pri dlhodobom používaní strojov alebo naopak pri dlhšietrvajúcom prerušení činnosti stroja. Tieto servisné prehliadky je možné naplánovať podľa priania zákazníka napr. pri celozávodnej dovolenke a pod.
  • Náhradné zariadenie - pre kritické oblasti použitia ponúkame k vybraným systémom službu Stand – by. V prípade výpadku zariadenia zákazníkovi na dobu nevyhnutnú na opravu pokazeného stroja poskytneme náhradné zariadenie.
  • Zaškolenie obsluhy - ku všetkým dodávaným systémom poskytujeme zaškolenie obsluhujúceho personálu spomedzi pracovníkov zákazníka.

 

 

 

CERTIFIED QUALITY

 

The ICIM Certification Mark is an important “sign” representing the attention of the Customer Organisations to their own management system, for their own product or services.
   

Business Continuity Management (BCM) identifies potential threats to an organization and the impacts to business operations that those threats

   
Automator belongs to Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili ed he is qulifued to use its brand
   
Certificazione italiana dei sistemi di qualità.
   
Associazione Italiana di Automazione Meccanica
 

NAPíšTE NáM

VYPLňTE PáR úDAJOV A POšLITE NáM SVOJU SPRáVU