Automator

Referencie

New Holland Agriculture

New Holland Agriculture

Poľnohospodárska technika zajtrajška

Od roku 1985 sa New Holland zaviazal poskytovať riešenia, ktoré zvýšia efektivitu v poľnohospodárstve a produktivitu používaním dostupnej technológie.

 

V roku 2006 bola vydaná stratégia "Líder čistej energie" pre podporu obnoviteľných zdrojov, zníženie objemu vypúšťaných emisií a udržateľných technológií v poľnohospodárstve.

New Holland ponúka najväčší výber jednoducho použiteľných traktorov, kombajnov a príslušenstva pre manipuláciu s materiálmi a krmivom (viac ako 80 produktových typov s viac ako 300 modelmi strojov). Sú určené pre pestovateľov trhových plodín a vína, chovateľov hospodárskych zvierat, farmárov, podnikateľov, terénnych úpravcov...

 

New Holland efektívne dopĺňa širokú škálu poľnohospodárskych strojov vo svete svojimi vlastnými prírastkami za plnej podpory špecialistov v odbore, vrátane finančných benefitov a služieb. Dostupná a profesionálna globálna sieť predajcov garantuje  komplexnú asistenciu a expertné poradenstvo sezónu po sezóne.

Použitá technológia na značenie

Ražba - využíva sa predovšetkým na značenie rovných povrchov, je možné dosiahnuť veľmi hlboké značenie, výbornej kvality dokonca aj po konečnej úprave. 
 

Mikrobod - pre ľubovoľný typ povrchu, dáta pre značenie sa získavajú z interného informačného systému. Značenie prináša nespornú výhodu pre zachovanie sledovateľnosti výrobkov počas celého výrobného procesu až ku koncovému spotrebiteľovi. 

Video