Automator
Naše služby

Naše služby

Výroba

Firma Automator je výrobcom všetkých nami ponúkaných strojov, pričom programovateľným strojom vyvíjame vlastný SW. Spoločnosť Automator má zastúpenie v krajinách po celom svete, na všetkých kontinentoch a tento fakt nám umožňuje dosahovať extrémnu konkurencieschopnosť z hľadiska dodávanej kvality i ceny. 

Tradičné stroje ako napríklad raziace úderové stroje, stroje pre tepelnú ražbu, odvaľovacie stroje a lisy sa kompletujú v našej dielni; programovateľné stroje ako sú lasery a mikrobody sú navrhované našimi vlastnými dizajnérmi a inžiniermi a následne ich montáž a výroba prebieha v jednotlivých pridružených pobočkách.  

Vlastníme súkromné výskumné a vývojové oddelenie, ktoré sa venujú nielen modernizácii tradičných strojov, ale predovšetkým pripravujú nové projekty a zariadenia v duchu najmodernejších technológií. Jedným z takýchto vlastných projektov je aj laserová technológia aWaveTM, ktorá umožňuje dodávať na trh laser porovnateľného výkonu ako bežné značiace lasery s výkonom 10W alebo 20W, ale za omnoho priaznivejšiu cenu. Výsledné značenie je pritom rovnako alebo dokonca kvalitnejšie a rýchlejšie. Viac o technológii aWaveTM.  

Predaj

Ponúkame široký výber štandardných strojov pre značenie, ražbu, rytie a označovanie do takmer všetkých materiálov okrem vzduchu a vody. Dodávame aj špeciálne riešenia na základe špecifických potrieb zákazníka.
Netreba azda dodávať, že okrem zjavných výhod nákupu priamo od výrobcu, sem patrí predovšetkým možnosť špecifického zadania a úpravy štandardných strojov ako aj individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich potrebám.  

Inštalácia

Náš expertný tím technikov je k dispozícii pre inštalácie strojov priamo na mieste u zákazníka. Táto služba sa poskytuje predovšetkým pre inštaláciu programovateľných strojov. 

Školenie

Odborníci firmy Automator sú k dispozícii pre poskytnutie odborného školenia v prípade dodávok značiaceho lasera alebo mikrobodového systému. Školenie prebieha obvykle počas jedného dňa a je veľmi intenzívne, praktické a zohľadňuje dodané zariadenie a potreby zákazníka.  

Poradenstvo

Garantujeme promptné a profesionálne poradenstvo kedykoľvek v pracovných dňoch počas pracovných hodín. 

Zákazkové značenie

Zákazkové značenie je služba, ktorú ponúkame zákazníkom, ktorým sa nákup novej technológie z ekonomických dôvodov nevyplatí. Dodacie časy sú len 1-3 pracovné dni a ceny sú mimoriadne priaznivé. Kontaktujte nás na info.sk@automator.com pre získanie bližších informácií alebo si nechajte spracovať cenovú ponuku.  

 

Do you need technical assistance?

Click here

 

NAPíšTE NáM

VYPLňTE PáR úDAJOV A POšLITE NáM SVOJU SPRáVU