Automator

Referencie

Marposs

Marposs

Líder v oblasti presného merania

Spoločnosť bola založená v Bologni v roku 1952 inžinierom Marcom Possatim, ktorý ako prvý prišiel s predstavou o vybudovanie systému riadenia kvality. Idea bola kontrolovať výrobky v procese brúsenia. Spoločnosti Marposs trvalo niekoľko rokov než upevnila svoju pozíciu v zahraničí: z domáceho talianskeho trhu sa rozšírila na nemecký a následne do USA, Japonska, Číny a Kórei.

V súčasnej dobe Marposs pôsobí vo viac ako 20 krajinách s vlastnými predajnými a servisnými miestami; v ďalších desiatich pôsobí efektívna sieť agentov a distribútorov.

 

Po roku 2000 Marposs zahájil program akvizícií so stabilnými a dobre zavedenými spoločnosťami, z ktorých každá je schopná poskytnúť produkt veľmi vysokej kvality a tiež zabezpečiť procesy kontroly kvality vo výrobnom prostredí.

 

Podľa zámeru vytýčeného zakladateľom, firma vo svojej činnosti dodržiava tieto zásady:

  • byť všade tam, kde je zákazník, byť schopný poskytnúť čo najlepšiu podporu nielen v čase predaja, ale aj v nálednej fáze užívania výrobku
  • vytvoriť čo najlepšie riešenie - neustále investovať do výskumu a vývoja
  • vykonať maximum pre zaistenie spokojnosti zákazníkov, ktorí sú chápaní ako meradlo kvalitne vykonanej práce.


Dodržiavanie týchto princípov, na základe úspechov z minulosti, spoločnosť pokračuje v raste a prosperite a bude v tomto trende pokračovať aj naďalej.

Použitá technológia na značenie

Marposs vždy dbal na kvalitu svojich produktov. Z tohoto dôvodu si vybral práve Automator pre aplikácie zabezpečujúce značenie a identifikáciu výrobkov:

 

Čiastočne využíva pneumatické úderovej jednotky integrované vo výrobnom procese. Výsledkom je presné a rýchle značenie. Tieto stroje sú konštrukčne jednoduché a robustné pri výborného pomere cena : výkon. Značenie je trvalé a perfektne čitateľné. Marposs a a jeho zákazníci tak majú istotu, že daný komponent bol skontrolovaný a že zodpovedá požadovaným normám.

 
 
Spolu s mechanickou ražbou Marposs tiež vlastní počítačom riadené mikrobodové systémy a značiace lasery.

 

Ak výrobný proces vyžaduje sledovateľnosť a výmenu dát medzi jednotlivými výrobnými procesmi, označovanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou záruky i kvality.

Video