Automator

Referencie

Mann+Hummel

Mann+Hummel

Vyše 6.000 rôznych filtrov

Mann&Hummel hovorí: 

"Jasné zameranie prostredníctvom vízie, hodnôt a stratégie."
 
Sledujeme jasne definovaný cieľ: zachovať a rozšíriť našu pozíciu lídra na trhu v oblasti filtračnej techniky v budúcich rokoch prostredníctvom špičkových produktov, prvotriednych služieb a inovatívnej technológie.  
K tomu používame naše firemné hodnoty, ktoré poskytujú pokyny a základné zásady pri rokovaní so zákazníkmi, zamestnancami, společnosťou a životným prostredím.

Tieto hodnoty sú vystihnuté ako:

Focus (Zameranie)

Integrity (Integrita)

Leadership (Vodcovská pozícia)

Teamwork (Tímová práca)

Excellence (Špičková kvalita)

Respect (Rešpekt)

Použitá technológia na značenie

V Mann&Hummel sa to bez značenia neobíde. Množstvo typovo rôznych produktov sa musí rozlišovať ihneď po vyrobení a otestovaní.

 

Výrobky sú predovšetkým z plastov a iných organických materiálov. Najvhodnejšia technológia pre značenie je laser.

Uplatňuje sa taktiež kódovaná informácia pre zaistenie sledovateľnosti. Špeciálne pracovisko obsahuje okrem laserového systému aj skenovacie zariadenie pre zaistenie kontroly kvality.

Video