Automator

Referencie

FORMDRILL

FORMDRILL

Perfektné tepelné tvárnenie otvorov a závitov

Jedným z problémov v oblasti strojárstva je spôsob spájania plechov, potrubí, alebo tenkostenných profilov - jednoducho, efektvíne a zároveň ekonomicky. Z niekoľkých možných riešení používa práve firma Formdrill tvárnenie za tepla systémom Thermal. 

Okolo otvoru sa teplom a tlakom vytvorí obruba, ktorá materiál zosilní a pripraví na rezanie závitov. 

 

Výhody termálneho vŕtania systému sú:

- Veľmi rýchly proces
- Silnejšie spoje
- Cenovo výhodné
- Žiadne ďalšie špeciálne stroje
- Malá investícia
- Vysoká kvalita
- Žiadne ďalšie komponenty
- Menej výrobných krokov
- Čistota pracovného priestoru (bezšponové)

Použitá technológia na značenie

Pokiaľ nie sú limitom projektové / konštrukčné požiadavky, je možné použiť prakticky akýkoľvek dostupný typ značenia:

 

Ražba - využíva sa predovšetkým na značenie rovných povrchov, je možné dosiahnuť veľmi hlboké značenie, výbornej kvality dokonca aj po konečnej úprave. 

 

Odval   - pre značenie valcových dielov, značenie je hlboké a rýchle, žiadne ďalšie podporné príslušenstvo sa nevyžaduje.  
 

Mikrobod - pre ľubovoľný typ povrchu, dáta pre značenie sa získavajú z interného informačného systému. Značenie prináša nespornú výhodu pre zachovanie sledovateľnosti výrobkov počas celého výrobného procesu až ku koncovému spotrebiteľovi.

 

Laser - pre ľubovoľný typ kovu a niektoré druhy plastov. Značenie je kontrastné k farbe (odtieňu) podkladu a výborne čitateľné. Ideálne pre značenie rôznych kódov, čo tiež umožňuje výrobky sledovať. Niektoré typy kódov je možné označiť na veľmi malé plochy.

Video