Automator

LaserSystém pre elektrochemické značenie je ideálnou alternatívou laserového značenia všade tam, kde je potrebné značiť predovšetkým nemenné grafické alebo alfanumerické objekty na ľubovoľný kovový povrch.

 

Podmienkou pre značenie je, že značený povrch musí mať vodivé vlastnosti. Vďaka kompaktnému dizajnu sa tento systém odporúča tiež pre značenie veľkých dielov alebo rôzne tvarovaných dielov. Za pomoci ručného držiaku je možné tieto systémy integrovať i do výrobnej linky alebo jednoúčelového stroja. Výhodou tohto spôsobu značenia je minimálny zásah do štruktúry značeného materiálu.

 

Spoločné vlastnosti týchto systémov:

  • elektrochemické značenie nenarušuje vnútornú štruktúru značeného materiálu
  • nízke vstupné náklady
  • značenie pomocou šablón (matríc)
  • krátkodobé šablóny je možné použiť až na 50 značiacich cyklov, dlhodobé šablóny až na 30.000 cyklov
  • krátkodobé šablóny je možné dodať v šírkach 18, 24 a 36 mm
  • veľkosti log na dlhodobých šablónach sú prakticky neobmedzené
  • možnost tlače krátkodobých šablón na tlačiarni
  • ideálne pre značenie nemenných objektov (logá, texty, čísla a pod.)

S200

Kvalitné značenie, cenovo dostupné

265 x 95 x 275 mm

Detaily

S2E

Štartovacia sada

185 x 120 x 235 mm

Detaily