Automator

Bezpečnostné ovládanie

Pneumatický bezpečnostný systém pre ovládanie úderových strojov podľa CE bezpečnostných noriem, obsahuje nevratný ventil. Dva modely: Security 1 pre úderové stroje a značiace lisy, Security 2 s časovačom pre ovládanie strojov na tepelnú ražbu.

TECHNICKé úDAJE

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Bezpečnostné ovládanie

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

STIAHNUť

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: Bezpečnostné ovládanie

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

PODOBNé PRODUKTY

MB32

MB32

Ručný úderový stroj, max. sila 6500 kg

MB21

MB21

Pneumatický úderový stroj, max. sila 3500 kg

MB35

MB35

Pneumatický úderový stroj, max. sila 7500 kg

MB19VPN

MB19VPN

Pneumatická raziaca jednotka, max. sila 600 kg

MB35VP

MB35VP

Pneumatická jednotka, max. sila 7500 Kg

Mechanism MB32/35

Mechanism MB32/35

Úderový mechanizmus, max. sila 6500 kg