Automator

ASM40150

Rycí značiaci systém ponúka:

 • 40x150 mm pole značenia
 • Kompletný stroj obsahuje: značiaca hlava, riadiaca jednotka, napájací a spojovací kábel,
  držiak hrotu a rycí hrot, napájací zdroj 
 • Pohon hrotu: pneumatický 
 • Režim značenia: hrot zabodnutý v materiále je vedený po dráhe v projekte a tvorí tak viditeľnú stopu priamo v materiále, výsledkom je hlboké a takmer nehlučné značenie 
 • 1 rycí hrot 16 mm 
 • Spôsob riadenia:
  AC500 kontrolér s grafickým, farebným, dotykovm displejom 7"   
  Rozhranie AC500:  Ethernet, RS232-485, Usb, I/O
 • AC500: užívateľsky prívetivý viacjazyčný SW s otvorenými parametrami pre individuálne nastavenie  
  Sériové čísla, texty, základné geometrické tvary, kódy zmeny a dátumu v rôznych formátoch  
  Fonty TTF, bodový font 5x7 - 7x11 - 11x16, OCRA - OCRB,  nahrať/stiahnuť súbor,  import Dxf – Bmp
  súborov,  Query v txt a cvs  formáte, Datamatrix a QRcode, plánovanie údržby,
  vzdialená údržba, vnútorná flash pamäť 64MB

TECHNICKé úDAJE

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: ASM40150

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

STIAHNUť

Dokumentáciu môžu sťahovať iba registrovaní užívatelia: ASM40150

Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

PODOBNé PRODUKTY

ADP5090P

ADP5090P

Marking area 50x90mm

ADP300400

ADP300400

Pole značenia 300x400 mm

ADP300400B

ADP300400B

ADP300400 - Pole značenia 300x400 mm

AC 500 NEW

AC 500 NEW

Lighter, stronger, smarter