Automator

Referencie

Emerson

Emerson

Medzinárodná výrobno-technologická spoločnosť

Spoločnosť Emerson bola založená na konci 19. storočia v USA. V priebehu rokov sa rozvinula na vedúci globálny podnik, vyrábajúci technologicky sofistikované produkty, ktoré sú využívané v telekomunikáciách, spotrebnej elektronike, kúrení, ventiláciách a klimatizáciách a v riadení technologických procesov. Dnes firma zamestnáva približně 115 tisíc zamestnancov v piatich obchodných odvetviach. Emerson pôsobí na Slovensku vyše 20 rokov a v súčasnosti sú v Novom Meste nad Váhom zastúpené 4 sekcie: Branson, Network Power, Asco Numatics a Energy Systems.

Použitá technológia na značenie

Popisujú sa rôzne kovové dielce a súčiastky, predovšetkým identifikácia číselnými a datamatrix kódmi. Používa sa predovšetkým laserové značenie.