Automator

Reference

BERETTA

BERETTA

Zbrojovka Pietro Berreta, jedna z nejstarších rodinných firem v Evropě, je pojmem už od 16.století

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA je italská společnost zrozená ze snu a talentu řemeslníka v období renesance. Díky odvaze, vizi a schopnostem zdědených po předcích, se stala mezinárodním pojmem ve smyslu technologie, produkce a charakteristického italského stylu výrobků.

 

Odkazem pátnácti generací rodiny Beretta je obchod a podnikání -  v městečku  Gardone Val Trompia už od 15.století (doloženo od 1526).    

 

Výroba firmy Beretta (asi 1500 kusů denně) pokrývá téměř celé spektrum ručních zbraní: pro střílení a lov "dvojky" a kozlice (kulovnice, brokové) v různých velikostech a finálních úpravách zbraní, dále pušky (i poloautomatické a automatické), poloautomatické pistole od kalibru .22 po .45 Auto.    

Produkce pro sport pokrývá asi 90%.   

Použitá značící technologie

Značení zbraní a jejich komponentů je striktně regulováno zákony platnými ve světě: je povoleno pouze za účelem identifikace ne pro vlastní-jedinečné značení, pouze producentem, který je odpovědný ve smyslu právních podmínek pro distribuci a výrobu.

 

Značení musí být provedeno přímo na tělo zbraně a musí být dostatečně hluboké proti případnému zneužití.

 

Vysoce výkonný značicí laser umožňuje dosáhnout velko hloubku v krátkém časovém cyklu a jeho řídící systém zase může propojit značení s kontrolní databází.

 

Technologie odvalu je požadována od Automátoru už od začátku výroby prvních odvalovacích strojů. Je obzvlášť vhodná pro hluboké a rychlé značení hlavní bez následných deformací.

Video

Nessun video caricato