Automator

安全参考

Sumida 胜美达电子

Sumida 胜美达电子

Sumida Slovenia d.o.o.

我们的产品为汽车行业供应商。我们的客户包括所有主要的汽车制造商来自世界各地。我们在国际领域胜美达集团内运作。在这样做时,在工程设计,制造和物流的协同作用所带来的好处,一组墨田的。在位置布莱德多布拉瓦我们有生产经营及相关活动,而在集团层面的战略采购,销售和发展。该公司的目标是为我们的合作伙伴提供一流的产品,最好的支持和超越他们的期望。铅在工作中是我们的价值观:质量,灵活性,对工作和责任积极的态度。

Smo dobavitelji izdelkov za potrebe avtomobilske industrije. Naši kupci so vsi pomembnejši proizvajalci avtomobilov s celega sveta. Nastopamo znotraj SUMIDA skupine v mednarodnih okvirih. Pri tem koristimo sinergijo v tehniki, proizvodni in logistiki, ki jo nudi skupina SUMIDA. Na lokaciji Blejska Dobrava  imamo proizvodno dejavnost in spremljajoče dejavnosti, medtem ko sta strateška nabava, prodaja in razvoj na nivoju koncerna. Cilj družbe je, našim partnerjem ponuditi prvovrstne izdelke, najboljšo možno podporo in pri tem presegati njihova pričakovanja. Vodilo pri delu so naše vrednote, ki so: kakovost, prilagodljivost, pozitiven odnos do dela in odgovornost. 

Marking technology used

Tehnologija označevanja : LASER VIS 10W


opis tehnologije:


V proizvodnjo linijo vgrajen laserski sistem VIS, ki zaradi svoje majhne teže in sistema vse v enem ne zavzema veliko prostora. RS232 komunikacijski vmesnik omogoča nadzor nad sistemom preko glavnega računalnika kateri krmili celotno proizvodno linijo. Preprost in uporabniku prijazen program omogoča hitro in natančno pripravo programa za graviranje.